• Bokadero

Vi uppdaterar de generella bokningsavtalen - Möjliggör ombokning 7 dagar före planerat event


Med anledning av dessa osäkra tider med restriktioner av folksamlingar på grund av COVID-19 så har vi ändrat villkoren för bokning av proffs. Det är nu enligt detta avtal enklare att boka om ett proffs och planera om eventet inom två år. Villkoren är ändrade till 7 dagar före planerad start, för skäl att boka om ett evenemang på grund av akuta händelser, likt COVID-19.

Vi hoppas att denna ändring gör det enklare för beställare att våga boka in proffs till evenemang i nästa kvartal 2020 och framöver.
Så här ser de generella reglerna ut:


Ombokningar på grund av akuta händelser, (likt COVID-19) kan ske utan kostnad 7 dagar innan evenemangets starttid. Beställaren betalar proffset och kan boka om inom 2 år. Ev. omkostnader för ex. resor kan tillkomma.

-Avbokning tidigare än 30 dagar innan uppdragets start innebär att ingen betalning ska ske till det bokade proffset förutom eventuella utlägg för rese- och boendekostnader.

-Avbokning senare än 30 dagar och fram till 7 dagar innan uppdragets start innebär att full betalning ska ske till det bokade proffset inklusive kostnader som avser bokningen i sin helhet. Beställaren har då rätt att boka om evenemanget med det bokade proffset inom 2 år. *

*Bokaderos generella bokningsvillkor är riktlinjer, beställare och proffs kan ställa egna avtal.

Läs de generella bokningsvillkoren i deras helhet här:

https://support.bokadero.se/article/10-generella-bokningsvillkor


Boka tjänster även för digitala event

Vi har också gjort det enklare att se vilka proffs som tillgängliggjort aktiviteter online (läs här).

Klicka in på bokadero.se/marketplace

för att se vilka proffs som är tillgängliga för digitala event.Lycka till med ditt fysiska eller digitala event!


För frågor maila: support@bokadero.se


Om Bokadero

Bokadero är en oberoende digital marknadsplats för bokning av tjänster av talare, Bokadero utmanar traditionella förmedlingar med en transparent digital plattform med direktkontakt mellan bl.a. talare och beställare av talare.

Vi har tagit bort förmedlingsavgifterna på de idag normala 25 - 50 % av talarnas arvoden, det har vi gjort för att beställare ska kunna boka talare till bättre priser, talarna ska få fler uppdrag och en högre ersättning vid varje bokning än om bokning sker på ett traditionellt sätt.

Läs mer om Bokadero här.

Kontakta oss: info@bokadero.se

Kontakta oss
  • Facebook
  • Instagram