nif ungdom.jpg

ANSLUT ER IDROTTSFÖRENING TILL BOKADERO

Vill er förening öka värdet för partners/sponsorer, bidra till nya arbetstillfällen och inflytt i er kommun samtidigt som ni ökar era intäkter?

Bokadero vill hjälpa föreningar att skapa mer affärsnytta för företagen att sponsra föreningen. Vi vet att näringsliv, arbetsmarknaden och föreningslivet har en outnyttjad potential vid samverkan i dessa frågor.

Vi visar vägen - 6 % av våra intäkter delas ut till våra föreningar.

Samarbetsnivåer

Easy

0 kr/mån

10 000 kr i uppstartskostnad

Funktioner:

- Egen jobbnätverk för sponsorer att annonsera jobbannonser i.

- Eget rekryteringsverktyg.

Villkor för utdelningen:

- Minst 50 % av utdelningsbeloppen från Bokadero behålls av Bokadero i syfte att marknadsföra ert jobbnätverk.

Premium

2 000 kr/mån

10 000 kr i uppstartskostnad

Funktioner:

- Allt i Easy

- Möjlighet för föreningen att aktivera funktionen för ungdomar/konsulter att lägga upp en sökbar profil i jobbnätverket.

Villkor för utdelningen:

- Föreningen väljer själv hur stor del av utdelningen som behålls av Bokadero i syfte att marknadsföra jobbnätverket.