top of page

Information om restriktioner vid fysiska event - med anledning av covid-19


Nedan finner du information om hur vi på Bokadero förhåller oss till restriktioner vid fysiska event inomhus.


Vi tar vårt ansvar som eventarrangör och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller arrangemang och events inomhus. Nedan punkter kommer vi följa vid fysiska event:


- Det kommer finnas tillgång till handsprit på flertalet platser i lokalerna vi befinner oss i.

- Vi jobbar med anvisade platser som hålls hela eventet.

- Vi kommer sitta i grupper om 4 personer med minst 1 meters avstånd till övriga bord.

- Vi kommer vara max 50 personer i lokalerna samtidigt, färre om vi anser att lokalens förutsättningar kräver det.


Vi utgår också från att du som deltagare tar ditt ansvar genom följande åtgärder:


- Du stannar hemma vid sjukdom eller (minsta lilla) symtom.

- Du tar eget ansvar till att hålla avstånd


Vi kräver inget vaccinationsbevis.


Comments


bottom of page