AKTUELL STÄLLNING

Här kan du följa den aktuella ställningen av år 2020:s utdelning till föreningslivet.

Den procentuella fördelningen är beräknad på hur många av det totala antalet registrerade och aktiva konton som valt just den föreningen. För att räknas som ett aktivt konto behöver en viss aktivitet ske från kontot.

År 2019 delade vi och våra medlemmar ut 6 % av alla bokningar på Bokadero och det landade på totalt 243 575 kr. Här kan du läsa mer om utdelningen för år 2019: https://www.info.bokadero.se/post/%C3%A5rsutdelning-2019

Vi har som mål att totalt nå upp till över 1 miljon kronor i vår utdelning under år 2020, om vi lyckas med det så ser ni i tabellen hur den aktuella fördelningen skulle se ut just nu.

Läs mer om hur utdelningen för år 2020 kommer fungera på https://support.bokadero.se/article/38-utdelning-till-foreningar-ar-2020

Läs mer om hur ni kan komma igång med er förening på https://support.bokadero.se/article/39-hur-kommer-min-forening-igang-med-bokadero

Utdelningen visas bäst på dator just nu, vi arbetar på att få till det i mobilen också.