top of page

Därför ska ni investa i er kompetensutveckling

Uppdaterat: 28 mars 2023

Visst kan det kännas både krångligt och dyrt med kompetensutveckling? Det finns så mycket som kan göras för att utvecklas som person och organisation. Kompetensutveckling innefattar betydligt mer än att skicka personalen på utbildning i storstäderna en gång om året. Även om det absolut inte behöver vara fel väg att gå. Bokadero Arena startades just av anledningen att göra kompetensutveckling och nätverkande mer lättillgängligt, framförallt på mindre orter. Vi finns i skrivande stund över hela Gävleborg samt Sundsvall och Örebro. Inom kort dyker vi upp på ännu fler platser (håll utkik vettja!). Men varför ska du ens satsa på kompetensutvecklingen?


Många är rörande överens om att anställdas möjlighet till personlig utveckling och få vara involverade i organisationens utveckling leder till högre engagemang. Och högre medarbetarengagemang är direkt kopplat till prestation och därmed framgång (Arbetsmiljöupplysningen, Svenskt Näringsliv, Ellström, Previa). I de flesta branscher råder dessutom idag en omfattande brist på kompetens, och den trenden ser inte ut att vända inom en nära framtid. Kompetensutveckling blir därför nödvändig ur flera perspektiv; för att vara attraktiv som arbetsgivare, för att höja produktiviteten och för att stärka konkurrenskraften (Svenskt Näringsliv, 2019).


Per-Erik Ellström, professor i pedagogik, definierar kompetensutveckling enligt tre olika spår: • formell utbildning eller träning av personal, till exempel kurser på eller utanför arbetsplatsen • icke-formell utbildning, till exempel seminarier eller föreläsningar. • vardagslärande – det informella lärandet som sker i det dagliga arbetet, som ofta är oplanerat men som också kan vara planerat.


Det räcker ofta inte att skicka en medarbetare på en kurs en gång, utan det är det kontinuerliga utvecklingsarbetet som ger positiva effekter för arbetslivet. Gärna en blandning av formell utbildning, icke-formell utbildning och vardagslärande (Wallo, Kock, Reineholm och Ellström, 2022). Okej, alltså kan kompetensutveckling leda till högre engagemang som ger fördelar för organisationen och högre intäkter. Det är en ren investering för er. Men det kanske fortfarande låter krångligt och dyrt och svårt att prioritera?

På Bokadero Arena får du och dina kollegor möjligheten att kontinuerligt gå på våra event som har fokus på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten. Ni har alltså inte bara chansen att få höra några av Sveriges bästa föreläsare prata om relevanta ämnen, utan får även diskutera utmaningar med likasinnade och skapa nya relationer och samarbeten. Våra event är t.ex. nätverksträffar, affärsdagar, utbildningar och rena inspirationsträffar utan nätverkande. Vi finns både på plats lokalt och digitalt. Bokadero Arena har något för alla helt enkelt. Och kompetensutveckling borde vara just det – enkelt. Dyrt behöver det faktiskt inte heller vara. Ett medlemskap på Bokadero kan ge dig tillgång till allt detta, eller så kanske ni i teamet väljer att dela på ett medlemskap.


Gå in och läs mer på Bokadero Arenas hemsida eller säkra din plats på kommande event: Start | Bokadero ArenaKällor:


Svenskt Näringsliv (2019), "Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna, Kompetensutveckling i arbetslivet".
Wallo, Kock, Reineholm, och Ellström, (2022), "How do managers promote workplace learning? Learning-oriented leadership in daily work": https://doi.org/10.1108/JWL-11-2020-0176

Comments


bottom of page