Medlemskap 

Bokadero stöttar föreningslivet med 6 % på alla köp av medlemskap

Profilnivåer bokadero.se

Marknadsföring på sociala medier -  Läs här

Bokaderos konsultnätverk - Läs här

Frågor om medlemskap?