top of page

Bli marknadsförd av Bokadero

Med hjälp av Bokaderos relevanta trafik kan vi erbjuda dig en mer pricksäker marknadsföring mot kunder som redan visat intresse för dig eller de tjänster du erbjuder.

Nedan hittar du paketerade erbjudanden för våra kampanjer på sociala medier.

Bokadero sätter upp en kampanj om dig som vårdas och optimeras i 12 månader. Kampanjen kommer visas genom våra sociala kanaler på Facebook och Instagram.

 

Kampanjen kommer skicka trafiken till din profil.

Kampanj på Facebook & Instagram

Din annons kommer under kampanjperioden dyka upp i potentiella kunders flöden, när de surfar runt på Facebook och Instagram.

 

Målgrupper som vi riktar dessa annonser till varierar efter vad som ger bäst resultat. Det kan t.ex. vara besökare till Bokadero.se, upparbetade kundlistor eller företag & personer som har visat intresse för tjänster du erbjuder.

996-1542 kr per månad

Small - Medium - Large

Från 916 kr

Formulär
bottom of page