Bli marknadsförd av Bokadero

Med hjälp av Bokaderos relevanta trafik kan vi erbjuda dig en mer pricksäker marknadsföring mot kunder som redan visat intresse för dig eller de tjänster du erbjuder.

Nedan hittar du paketerade erbjudanden för våra kampanjer på sociala medier.

Bokadero sätter upp en kampanj om dig som vårdas och optimeras i 12 månader. Kampanjen kommer visas genom våra sociala kanaler på Facebook och Instagram.

 

Kampanjen kommer skicka trafiken till din profil.

Kampanj på Facebook & Instagram

Din annons kommer under kampanjperioden dyka upp i potentiella kunders flöden, när de surfar runt på Facebook och Instagram.

 

Målgrupper som vi riktar dessa annonser till varierar efter vad som ger bäst resultat. Det kan t.ex. vara besökare till Bokadero.se, upparbetade kundlistor eller företag & personer som har visat intresse för tjänster du erbjuder.

996-1542 kr per månad

Small - Medium - Large

Från 916 kr

 

Om Bokadero

Bokadero är en oberoende digital marknadsplats för bokning av tjänster av talare, Bokadero utmanar traditionella förmedlingar med en transparent digital plattform med direktkontakt mellan bl.a. talare och beställare av talare.

Vi har tagit bort förmedlingsavgifterna på de idag normala 25 - 50 % av talarnas arvoden, det har vi gjort för att beställare ska kunna boka talare till bättre priser, talarna ska få fler uppdrag och en högre ersättning vid varje bokning än om bokning sker på ett traditionellt sätt.

Läs mer om Bokadero här.

Kontakta oss: info@bokadero.se

Kontakta oss
  • Facebook
  • Instagram